POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
www.artdompp.com.pl

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla MODRZYŃSKA-KASIAK RENATA 'ARTDOM' PRACOWNIA PROJEKTOWA szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.artdompp.com.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. MODRZYŃSKA-KASIAK RENATA 'ARTDOM' PRACOWNIA PROJEKTOWA jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.artdompp.com.pl (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.artdompp.com.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.artdompp.com.pl jest MODRZYŃSKA-KASIAK RENATA 'ARTDOM' PRACOWNIA PROJEKTOWA, Napoleońska 14 A, 06-500 Mława, NIP 7291020843, (dalej jako „Administrator”).

 1. ZGODA UŻYTKOWNIKA

  Korzystanie z Serwisu www.artdompp.com.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

  Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

 2. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA
  1. Sposób pozyskiwania danych osobowych

   Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora.

   Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne

  2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

   Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:

   1. Imię i nazwisko;
   2. Adres e-mail;
   3. Numer telefonu;
   4. Treść wiadomości;
   5. Temat wiadomości.
 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

  1. Komunikacji z Użytkownikiem.

   Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.

  2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.

   Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcie telefonicznym.

  Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:

  1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

 5. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  1. Prawa Użytkownika

   Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.

   W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: MODRZYŃSKA-KASIAK RENATA 'ARTDOM' PRACOWNIA PROJEKTOWA, Napoleońska 14 A, 06-500 Mława, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

   Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 6. PLIKI COOKIES
  1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są fragmenty kodu zwane „cookies”, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do serwera Administratora. Pliki „cookies” są instalowane przez każdą przeglądarkę, z której Użytkownik odwiedza Serwis. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
   1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu a urządzeniem końcowym Użytkownika;
   2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
   3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
   4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
   5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści dostosowanych do jego preferencji.

   Szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez Administratora plików cookie oraz zarządzania nimi dostępne są w Polityce Cookies.

 7. INNE WAŻNE INFORMACJE
  1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

   Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

  2. Przechowywanie danych osobowych

   Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych.
   Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

   • w przypadku świadczenia usługi/dostarczenia produktu na rzecz Użytkownika - przez okres niezbędny dla realizacji przez Administratora zamówionej usługi bądź dostarczenia produktu na rzecz Użytkownika.

   W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

  3. Zmiany Polityki prywatności

   W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

  4. Informacje kontaktowe

   W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: MODRZYŃSKA-KASIAK RENATA 'ARTDOM' PRACOWNIA PROJEKTOWA, Napoleońska 14 A, 06-500 Mława, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

   Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Napoleońska 14 A, 06-500 Mława.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 12.09.2019.

OPINIE KLIENTÓW

 

Do realizacji: Mieszkanie w stylu angielskim w Mławie

Ostatnio przeczytałam "nie ma jednej definicji piękna; to co budzi mój zachwyt, może być dla ciebie obojętne, a to co zachwyca Ciebie, może w ogóle nie nie poruszać"... wnętrze jest piękne, jeśli my dobrze się w nim czujemy, a nie Ci, którzy są w nim na chwilę. Może dlatego moda jest trochę zgubna, a Pani Renata ma cechę najważniejszą dla projektanta potrafi słuchać potrzeb i marzeń swoich klientów i z niezliczonej ilości, tego co jest dostępne na rynku wybrać to, co jest odpowiednie dla nas. Potrafi również przekonać do rozwiązań nie tylko estetycznych, ale też funkcjonalnych i nie pozwala się nam pogubić, tak by zachować spójność naszych domów i mieszkań. I fenomenalnie dobiera kolory.  Ostatnia realizacja, czyli mój dom,  jest już chyba czwartą udaną w naszej rodzinie :) i uwierzcie na tym nie koniec, kolejna w toku 

Realizacja: Słoneczne wnętrza nowoczesnego domu w Żurominie.

Artdom to profesjonalna pracownia wnętrz, oferująca projekty dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Współpraca przebiegała na bardzo wysokim i merytorycznym poziomie. Zaskoczyła mnie jakość dokumentacji, która była przygotowana niezwykle szczegółowo i dodatkowo posłużyła ekipie wykonawczej. Skorzystanie z usług Artdomu pozwoliło nam zaoszczędzić czas i pieniądze oraz uniknąć wielu problemów, błędów i stresu. Pani Renata stworzyła piękną i funkcjonalną przestrzeń, która przerosła nasze oczekiwania. Gorąco polecam!

Realizacja: Stylowe wnętrze w nowoczesnym wydaniu

Polecam w 100%, profesjonalne podejście od początku do końca realizacji procesu architektonicznego. Rzetelne i wartościowe spotkania, podczas których Pani Renata udzielała innowacyjnych wskazówek i propozycji wdrożenia ciekawych pomysłów do projektu. Zdanie klienta było ważne. Kontakt i uzgadnianie terminów dostosowane do klienta. Otwartość na dyskusje. Polecam gorąco. Wspaniały kontakt od pierwszych rozmów, aż do zakończenia projektu.

Opinia firmy remontowej

Mieliśmy okazję wykonać remont mieszkania z projektu  pracowni Artdom Pani Renaty. Projekt wykonany mega profesjonalnie, bardzo czytelny, przemyślany, nieszablonowy. Rysunki techniczne jak i wizualizacje wykonane jak rasowy projektant a przy tym wykwalifikowany majster, co w naszej pracy z różnymi projektantami nie zawsze jest takie oczywiste. Z pełną odpowiedzialnością bardzo polecamy Pracownię Artdom przyszlym właścicielom wymarzonego wnętrza i życzymy każdej ekipie remontowej tak wykonanego projektu. Ekipa D&I Olsztyn

Realizacja: Nowoczesny dom jednorodzinny z antresolą w Ciechanowie

Dzięki właściwemu projektowi budowlanemu i aranżacji wnętrz przez Panią Renatę dom, który był marzeniem stal się rzeczywistości. Nic nie chcielibyśmy w nim zmieniać, jesteśmy smutni, gdy coś ulegnie zniszczeniu i należałoby dokonać wymiany, gdyż wszystko nam w  tym domu odpowiada w 100 procentach. Czujemy, że jest to nasze miejsce, innego nie chcemy i nie szukamy. To z pewnością zasługa Pani Renaty, którą przy realizacji tej inwestycji poznaliśmy i która została z nami i pozostaje wciąż przy innych projektach. Pani Renata dokonała dokładnej analizy naszych potrzeb pytając o każdy szczegół. My wiedzieliśmy tylko jedno - chcemy mieć półokrągłą wyspę, mało kolorów w stałych elementach,  musiały być stonowane, by po latach nie zmęczyć. Do kształtu barku Pani Renata dokomponowała resztę elementów, jak stol czy kanapa. Styl to nowoczesna prostota, która cenimy najbardziej. Wszystko stanowi spójną i doskonałą całość. Barw Pani Renata dodała dodatkami jak poduszki, elementy w tapicerce, wazony czy inne dekoracje. Zawsze możemy to wymienić, kiedy poczujemy potrzebę nowych kolorów. A stałe kolory to takie jak lubimy biel, czerń i szarość. Pani Renata nie pozostawia Klienta z projektem, bez żadnych problemów i chętnie rozmawia z wykonawcami inwestycji, aby nie było żadnych pomyłek w realizacji i aby osiągnąć a zamierzony prze nią efekt. Poświęcony przez Panią Renatę czas i serce projektom  do końca powoduje, że  rezultat zostaje osiągnięty ciesząc Klientów, którzy właśnie na to liczą i tego po projektantach oczekują.

Realizacja: 

Polecam serdecznie, Profesjonalizm i duuużo włosów na głowie zaoszczędzonych :)

Opinia do realizacji: Eleganckie wnętrze pod gwiaździstym niebem 

Z przyjemnością polecam panią Renatę jako architektkę wnętrz. Jej wizja i kreatywność przekształciły nasz dom w piękne, funkcjonalne miejsce. Pani Renata wykazała się profesjonalizmem, doskonałą komunikacją i umiejętnością dostosowania się do naszych preferencji. Jej projekty wnętrz to prawdziwa sztuka, a rezultaty jej pracy przekroczyły nasze oczekiwania. Gorąco polecam panią Renatę każdemu, kto poszukuje architekta wnętrz z pasją i talentem.